Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

ขนาด : 3650.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:05:42+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2554 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554)

ขนาด : 133.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:05:10+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ

ขนาด : 288.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:04:38+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2554 (กรกฎาคม – กันยายน 2554)

ขนาด : 5022.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:03:54+07

pll_file_nameขั้นตอนการใช้บริการระบบคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงานทาง Internet

ขนาด : 1473.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:03:16+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๒)

ขนาด : 36.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:01:37+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2554 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ขนาด : 4581.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:00:32+07
TOP