• พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือน แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศต้องไปอย่างถูกกฎหมาย ถึงจะได้รับการคุ้มครองจากทางการ ส่วนกรณีแรงงานไทยป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อและถูกนายจ้างทอดทิ้งที่กรุงอาบูดาบี ขณะนี้ฝ่ายแรงงานฯ ได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแรงงานไทย ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส หารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับไอแอลโอ กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนาน เตรียมเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ไอแอลโอ 

 • พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการ Thailand Digital Young Talent Development พัฒนาและผลิตกำลังคนสู่อุตสากรรมดิจิทัลของประเทศ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้านดิจิทัล มีสมรรถณะและศักยภาพสูง ในอุตสาหกรรมใหม่สู่ S-Curve

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางไปกลับสถานที่ทำงานและทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย

 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทำความสะอาด ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ต่อนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ ILO แสดงเจตจำนงของรัฐบาลไทยยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองการทำงานบนเรือประมงของแรงงานไทยและต่างด้าวสอดคล้องมาตรฐานสากล

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์  ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 • นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และกำหนดการใช้มาตรฐานแรงงานไทยฉบับปรับปรุง ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ โดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวันจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน 

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ประจำปี 2562” และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”

   endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานกรณีเครนถล่ม

หน้าหลัก

ข่าว

01/02/2562
             รมว.แรงงาน เตือน แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศต้องไปอย่างถูกกฎหมาย ถึงจะได้รับการคุ้มครองจากทางการ ส่วนกรณีแรงงานไทยป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อและถูกนายจ้างทอดทิ้งที่กรุงอาบูดาบี ขณะนี้ฝ่ายแรงงานฯ...
01/02/2562
             รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส หารือแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับไอแอลโอ กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนาน...
31/01/2562
            วันนี้ (31 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการ Thailand Digital Young Talent...
31/01/2562
            รมว.แรงงาน ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางไปกลับสถานที่ทำงานและทำกิจกรรมกลางแจ้ง ออกมาตรการให้ สปส....
21/01/2562
ตำแหน่ง 1. ช่างเชื่อม จำนวน 25 อัตรา  2. ช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติ  1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-45 ปี 2. ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. สายตาดีไม่บอดสี 5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม 6....
18/01/2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่ว่างงานและยังไม่ได้ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  **เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ) **...
01/02/2562
               เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 จังหวัดปัตตานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ประจำเดือนมกราคม 2562  โดยมี นางสุจินดา  บุญแอ...
01/02/2562
                วันที่ 30 ม.ค.2562  นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกับสำนักงาน ปปส. ฝ่ายปกครอง...
01/02/2562
                วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ร่วมประชุม ดังนี้         ...
01/02/2562
               เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท...
31/01/2562
               เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา  (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน...
30/01/2562
               ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 11 คน เดินทางออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 22...
21/01/2562
                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ณ Brunei river cruise โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม 40 คน ทั้งนี้...
21/01/2562
               สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Acre Works Sdn Bhd เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา  แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)...

e - Magazine MOL

 • เดือนมกราคม 2562
 • เดือนธันวาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

      เว็บไซต์กลางอาเวียน