Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-30 08:57:58+07

pll_file_name“การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”

ขนาด : 2771.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 09:39:56+07

pll_file_name“มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”

ขนาด : 532.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 09:22:40+07

pll_file_nameรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ขนาด : 729.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 04:14:39+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขนาด : 693.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 04:04:04+07

pll_file_nameการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ขนาด : 1377.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 03:59:38+07

pll_file_nameการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ขนาด : 1317.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 03:41:48+07

pll_file_nameการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

ขนาด : 1002.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-13 03:20:04+07
TOP