Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่กระทบสิทธิ์ “บัตรทอง” ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Mol-Thailand

ประกันสังคมมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตร 40 ...

Mol-Thailand

มาตรการเยียวยาลูกจ้างในแคมป์คนงาน ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนที่ตรวจแล้วไปพบเชื้อ ถ้าไม่มีอาการจะส่งไปที่ “Hospitel” ...

TOP