Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ...

Mol-Thailand

ปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน >> 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงานลดเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนทุกมาตรา ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ 0% 12 งวดให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ...

Mol-Thailand

ไต้หวัน สั่งห้ามส่งเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศไทย ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์งาน “นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565′” ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่กระทบสิทธิ์ “บัตรทอง” ...

TOP