Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ขนาด : 210.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:44:41+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 (มกราคม – ธันวาคม 2555)

ขนาด : 1481.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:43:05+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

ขนาด : 1557.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:42:33+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555)

ขนาด : 1868.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:41:36+07

pll_file_nameดาวโหลด ใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ขนาด : 87.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:40:18+07

pll_file_nameรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 4/2555

ขนาด : 2463.36 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:39:44+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2/2555

ขนาด : 2658.15 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:38:23+07

pll_file_nameรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ขนาด : 2753.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:29:37+07
TOP