Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนาด : 991.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-04-10 07:46:38+07

pll_file_nameการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาด : 764.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-04-10 07:44:47+07

pll_file_nameนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาด : 5092.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-04-07 09:03:53+07

pll_file_nameการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

ขนาด : 1723.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-31 04:04:22+07

pll_file_nameประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy การปฏิบัติหน้าที่

ขนาด : 424.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-31 04:01:24+07

pll_file_nameนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขนาด : 81.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-29 02:24:19+07

pll_file_nameข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ขนาด : 136.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-29 02:14:55+07

pll_file_nameการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ขนาด : 3663.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 05:31:36+07

pll_file_nameการขับเคลื่อนจริยธรรม

ขนาด : 658.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 04:43:39+07
TOP