Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameยงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

ขนาด : 49.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 04:39:06+07

pll_file_nameนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขนาด : 5568.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 04:15:14+07

pll_file_nameรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี

ขนาด : 48.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 04:11:51+07

pll_file_nameรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ขนาด : 117.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:51:36+07

pll_file_nameคูู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

ขนาด : 2475.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:48:43+07

pll_file_nameรายงานการกำกับติดตามและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

ขนาด : 96.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:42:16+07

pll_file_nameแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ขนาด : 359.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:38:24+07

pll_file_nameกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขนาด : 418.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:28:42+07

pll_file_nameอำนาจหน้าที่

ขนาด : 1837.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-28 03:15:05+07

pll_file_nameการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ขนาด : 5086.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-14 08:37:12+07

pll_file_nameการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนาด : 958.83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-13 04:12:59+07
TOP