Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนาด : 101.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-10 05:06:08+07

pll_file_nameกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขนาด : 418.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-10 04:59:08+07

pll_file_nameนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขนาด : 548.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-10 04:50:09+07

pll_file_nameคูู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

ขนาด : 7981.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-10 03:04:47+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ขนาด : 1799.8 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-03-08 03:22:23+07
TOP