Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560)

ขนาด : 5086.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:59:42+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

ขนาด : 4875.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:59:08+07

pll_file_name“คู่มือบริการด้านแรงงานบนมือถือ “”Mobile Application Smart Labour”””

ขนาด : 144.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:57:58+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)

ขนาด : 7528.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:57:25+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ขนาด : 157.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:56:44+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ2560 – 2564)

ขนาด : 133.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:56:13+07
TOP