Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๒)

ขนาด : 36.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:01:37+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2554 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ขนาด : 4581.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 18:00:32+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ขนาด : 322.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:59:23+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2554 (มกราคม – มีนาคม 2554)

ขนาด : 1696.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:58:51+07

pll_file_nameข้อเสนอแนะการปรับค่าจ้าง ปี 2553-2554 แก่ภาคเอกชน

ขนาด : 627.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:58:21+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2553 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553)

ขนาด : 3895.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:57:19+07

pll_file_nameดาวโหลด! ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

ขนาด : 97.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:56:47+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2553 (กรกฎาคม – กันยายน 2553)

ขนาด : 3795.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:56:12+07

pll_file_nameสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ขนาด : 37.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 17:55:43+07
TOP