Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สำนักงานจัดหางานพิษณุโลก ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ...

เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ...

Mol-Thailand

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ...

Mol-Thailand

ศาลแรงงานภาค 6 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ...

TOP