Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เชิญทุกท่านรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ...

Mol-Thailand

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ...

Mol-Thailand

ศาลแรงงานภาค 6 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ...

Mol-Thailand

ปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน >> 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงานลดเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนทุกมาตรา ...

Mol-Thailand

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ 0% 12 งวดให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ...

TOP