Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ไต้หวัน สั่งห้ามส่งเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศไทย ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์งาน “นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565′” ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่กระทบสิทธิ์ “บัตรทอง” ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Mol-Thailand

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ...

Mol-Thailand

ประกันสังคมมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตร 40 ...

Mol-Thailand

มาตรการเยียวยาลูกจ้างในแคมป์คนงาน ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนที่ตรวจแล้วไปพบเชื้อ ถ้าไม่มีอาการจะส่งไปที่ “Hospitel” ...

TOP