Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

14 มีนาคม 2565
TOP