Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33

pll_content_description

เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนในโครงการ “ม.33 เรารักกัน”

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
  4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

ไทม์ไลน์โครงการ ม.33 เรารักกัน

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64
  2. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8 – 14 มี.ค. 64
  3. กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันที่ 15 – 21 มี.ค. 64
  4. ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เม.ย. 64
  5. เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64
TOP