Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ (ผู้พิการและผู้สูงอายุ) โดยมีนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปิดในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP