Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าสำรวจพื้นที่ตำบลนาบัว เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าสำรวจพื้นที่ตำบลนาบัว เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ประชาชนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

TOP