Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดนัดพบแรงงาน co-payment เด็กจบใหม่จ่ายคนละครึ่ง

pll_content_description

   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 แรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร) เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน co-payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย จ้างงานเด็กจบใหม่ จ่ายคนละครึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อาทิ การจัดนิทรรศการของหน่ายงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ การแสดงสินค้า OTOP การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ

TOP