Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสถานประกอบการ

pll_content_description

   เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563 เวลา 21.00 – 23.30 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก จนท.ตร.สภ.เมืองพิษณุโลก, จนท.ตำรวจ ปคม., จนท.สาธารณสุขอำเภอ, กอ.รมน., สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก, ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก และสมาชิก อส.อ. เมืองพิษณุโลก ที่ 3 ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

TOP