Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโล

pll_content_description

      วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานอุสาหกรรม,สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,กอ.รมน.กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเน้นย้ำ ให้บริษัทงด/ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร) ถ้าไม่จำเป็น อย่าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว หากจำเป็นต้องไป ให้ระมัดระวังในการสัมผัส เว้นระยะห่าง D-M-H-T-T และต้องกักตัวเอง 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาพิษณุโลกจำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.บริษัท ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ จำกัด 2.บริษัท เค แอนดฺ เค พาราวู๊ด จำกัด

TOP