Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

pll_content_description

   วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช(772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

TOP