Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

    ันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพิษณุโลก ณ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC)ชั้น3 ศาลาลกลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

TOP