Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดอกไม้จันทร์และพวงหรีด),(กลุ่มอาชีพอลูมิเนียม)

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีโครงการดังนี้

1. กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ (ดอกไม้จันทร์และพวงหรีด)  ณ บ้านปากพิง หมู่ที่3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อเวลา 14.00 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มอาชีพอลูมิเนียม สาขาช่างติดตั้งอลูมิเนียมก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP