Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

      เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก บริการซ่อมจักรยานยนต์ ( เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ) และซ่อมโทรทัศน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

 

 

 

 

  

 

 

 

 
TOP