Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำเดือนกันยายน 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ วัดเชิงหวาย หมู่ที่ 3 บ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

TOP