Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประขาชน ครั้วที่ 32 “

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประขาชน ครั้วที่  32 " โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานและพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ (ชั้น) โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP