Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องคอนเวนชันฮอล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP