Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ ห้องตริสตัล 2 โรงแรม เดอะ พาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP