Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP