Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP