Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมระชุมชี้แจงมาตรการเร่งด่วนการตรวจความปลอดภัยและดำเนินคดีอาญา ผู้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งด่วนการตรวจความปลอดภัยและดำเนินคดีอาญา ผู้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP