Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

TOP