Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา  09.39 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 เกษตรร่วมใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP