Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559

pll_content_description

       เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 
 
 
 
 
TOP