Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2561

pll_content_description

       เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP