Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

pll_content_description

     เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พ.ศ.2560 ณ บริเวณจุดตรวจสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP