Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง

pll_content_description

       เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.49 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

TOP