Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP