Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิท – 19 (Covid – 19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conference)

pll_content_description

     วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิท – 19 (Covid – 19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conference) กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุมของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า)

TOP