Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาและสารสนเทศด้านการศึกษา และด้านการต้องการแรงงานที่ขาดแคลน และการจัดงาน “การจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาการมีงานทำ”

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัช  กงเติม รองศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาและสารสนเทศด้านการศึกษา และด้านการต้องการแรงงานที่ขาดแคลน และการจัดงาน “การจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาการมีงานทำ” ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

 

TOP