Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว)

pll_content_description

       เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น. นายเกรียงวิทย์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว) ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นาย ยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP