Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560  ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการประชุมโครงการฯดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP