Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP