Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Government Service Center) จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Government Service Center) จังหวัดพิษณุโลก  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ชั้น 2 (อาคารหลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

TOP