Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

      เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560 โดยติดตามตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ( อาคารหลังใหม่ ) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP