Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP