Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP