Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังใหม่ ) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP