Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP