Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ( อาคารหลังใหม่ )โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

TOP